Отримати професійну консультацію!

УМОВИ СПІВПРАЦІ

Умови співпраці

Компанія та клієнт укладають публічну угоду у вигляді договору, згідно з яким компанія зобов’язується надати клієнту обумовлені послуги. Договір укладається шляхом прийняття клієнтом умов співробітництва, фактом прийняття умов є внесення повної чи часткової оплати послуг. Компанія та клієнт мають рівні права на використання результатів роботи.

У разі виникнення розбіжностей надання послуг буде призупинено до моменту їх врегулювання. Усі розбіжності вирішуються відповідно до положень договору, умов співробітництва та чинного законодавства.

Права та обов’язки компанії

 • Компанія зобов’язується надати інформацію або виконати завдання з метою навчання клієнта на підставі наданих їй матеріалів.
 • Компанія зобов’язується надати клієнту готову роботу в обумовлений термін. Ці терміни можуть бути продовжені за погодженням з клієнтом або без нього у разі нагальної потреби.
 • Компанія зобов’язується навчити основ роботи з навчальною та науковою літературою, проведення наукового дослідження, добірки матеріалу, суті методології та способів вирішення складних практичних ситуацій. Компанія підготує зразок письмової роботи, структура та оформлення якого відповідатимуть загальноосвітнім вимогам.
 • Компанія зобов’язується вносити корективи до виконаних проектів у межах наданого їй спочатку тематичного завдання клієнта протягом гарантійного періоду, що становить 90 днів з моменту передачі клієнту готової роботи. Якщо корективи перебувають у межах наданого спочатку тематичного завдання клієнта, всі вони вносяться з допомогою клієнта.
 • Компанія зобов’язується діяти в рамках закону та організувати самостійно всі заходи для виконання поставлених перед нею завдань.
 • Компанія не відповідає за зобов’язаннями клієнта у його вищому навчальному закладі.
 • Компанія не зобов’язується відповідати за збереження наданих нею клієнтом матеріалів. Проте компанія зобов’язується зберігати повну конфіденційність інформації.

Права та обов’язки клієнта

 • Клієнт зобов’язаний повну інформацію щодо вимог та специфіки роботи під час оформлення замовлення.
 • Клієнт зобов’язаний своєчасно та в обумовленому обсязі сплатити надані йому послуги.
 • Клієнт зобов’язаний вивчити надану йому інформацію та макет та на їх підставі підготувати самостійний навчальний проект.
 • Клієнт має право отримання консультації за наявності конкретних питань.
 • Клієнт має право повідомити компанію про свої претензії письмово протягом семи календарних днів після того, як йому став відомий факт неналежного дотримання умов співробітництва або невиконання компанії взятих на себе зобов’язань.
 • Клієнт має право розірвати договір у разі затримки надання готової роботи на термін більше 10 днів. Клієнт письмово повідомляє про це компанію та має право отримати фактично виконаний обсяг робіт у рахунок раніше внесеної передоплати.

Вартість та оплата

 • Вартість послуги є договірною та визначається компанією. Форма розрахунку – безготівкова.
 • Клієнт зобов’язаний внести передоплату час оформлення замовлення в обумовленому розмірі, залишок вноситься після закінчення робіт.
 • У разі зміни термінів або вимог вартість послуги може бути змінена.
 • Клієнт має право вимагати повернення коштів за неналежне виконання робіт.
 • Клієнт має право сплатити 100% вартості робіт, а компанія має право достроково передати йому виконані роботи.

Порядок виконання та передачі робіт

 • У разі відсутності у клієнта критеріїв виконання або плану, компанія виконує проект на власний розсуд, зобов’язуючись дотримуватися теми та предмета завдання.
 • Робота передається клієнту за допомогою електронної пошти, що підтверджує факт виступає діалогове вікно сайту, що містить інформацію про факт відправки файлу клієнту.
 • У разі припинення робіт на якомусь етапі з ініціативи клієнта він зобов’язується сплатити обсяг вже виконаної роботи.
 • У разі припинення робіт на якомусь етапі з ініціативи компанії вона зобов’язується повідомити про це клієнта та повернути внесену передоплату.
 • У разі відмови прийняти готову роботу без вагомих підстав, клієнт зобов’язаний сплатити 100% вартості робіт.
PHDhelp