Дізнайтеся вартість роботи!

Якого обсягу повинна бути кандидатська дисертація

Кандидатська дисертація – це, мабуть, перший серйозний науковий праця вченого. Тема вибирається їм самостійно, але існує вимога, що вона неодмінно повинна бути актуальною. Тобто запропоновані вченим способи вирішення проблем необхідно застосовувати вже сьогодні для поліпшення життя суспільства, стану народного господарювання, розвитку науки. Це найголовніша вимога ВАК. Жорстко визначити обсяг, який повинні мати всі дисертаційні дослідження, […]

Вимоги до дисертацій

Оформлення дисертації має повністю відповідати переліку правил, викладених ВАК. Ці вимоги досить чіткі і зрозумілі, а їх недотримання тягне за собою неможливість захисту виконаної роботи. Так, наприклад, при написанні тексту роботи здобувач зобов’язаний наводити посилання на джерела, звідки була запозичена інформація. Або ж при використанні результатів спільної наукової діяльності з колективом авторів здобувач зобов’язаний звертати […]

Як написати статтю в науковий журнал

Розглянемо основні етапи як писати наукову статтю. Почати слід з вивчення вимог обраного видання до статей. Щоб зорієнтуватися як написати ВАК статтю, перегляньте вимоги щодо обсягу, оформлення і бажаних тем. Далі подумайте яка з тим вас найбільше приваблює, перегляньте наявний по ній матеріал, який ви хотіли б використовувати при написанні. Вважається, що краще вузька і […]

Як опублікувати статтю, як знайти видання для публікації

Ще до того як робота буде написана, слід замислитися над тим де опублікувати наукову статтю. Зробити це можна в журналах з переліку ВАК, збірниках наукових публікацій, виданнях існуючих тільки в мережі Інтернет. Зрозуміти куди відправити статтю не дуже складно, достатньо звертати увагу на ряд критеріїв. По-перше, журнал повинен бути визнаний офіційно, мати УДК, ББК і […]

Як самостійно оформити автореферат

Автореферат повинен ознайомити читача з основними положеннями дисертаційної роботи. Тому він містить в собі відомості про її актуальності, цілі, завдання дослідження, об’єкт і предмет. Автор розповідає, що було зроблено в рамках виконання кожного розділу, призводить основні підсумки по главам і по всій дисертації. Написання автореферату передбачає приведення відомостей про публікації вченого по темі роботи, список […]

Дисертація: як написати введення

Введення дисертації покликане коротко відобразити значимість і суть проведеного дослідження. У ньому описується мета роботи, методи, предмет, об’єкт, поставлені завдання, актуальність, ступінь вивченості обраної теми, її значущість і наукова новизна. Введення до дисертації це те, що читається особливо уважно, адже читач тільки почав знайомитися з текстом, його око не замилен, втоми ще немає. Він відразу […]

Як захистити кандидатську дисертацію

Кожен аспірант одного разу розуміє, що його досвід і рівень знань дозволяє захистити кандидатську дисертацію. Здобувач витрачає на цю справу кілька років. Щоб потім не займатися переробкою наукової праці, прочитайте відразу поради щодо захисту кандидатської дисертації. Кандидатська дисертація – дослідний етап Кандидатська дисертація являє собою кінцевий підсумок наукових досліджень, оформлений у вигляді письмової роботи. Сюди […]

Як написати магістерську дисертацію

Магістерська дисертація це те, що раніше називали простим словом «дипломна робота». Сьогодні передбачається, що магістр планує в майбутньому займатися науковою діяльністю, а значить, йому потрібно заздалегідь вчитися проводити серйозні дослідження. Вимоги до магістерської дисертації, звичайно ж, набагато нижче ніж до докторської або кандидатської, але її автор і не отримує наукового ступеня. Написання магістерської самостійно буде […]

Як написати структуру докторської

Докторська дисертація представляет собою наукову роботу, яка поставила за мету дослідження ситуации, что склалось, виявлення проблеми, вирішенню якої має важліве економічне або суспільне значення. Написати самостійно ее может вчений, Який Вже має Кандидатська степень. После успішного захисту ВІН отрімує рівень доктора и можлівість дива професором. Докторська дисертація Це не только можливість кар’єрного росту, но и […]

Обсяг автореферату дисертації

Автореферат дисертації відображає в короткій формі основні положення роботи. Він готується здобувачем і друкується у вигляді окремої брошури, без якої неможливо отримати дозвіл на захист. Людей, які прочитали автореферат, в рази більше, ніж тих, хто ознайомився з текстом дисертації. Він друкується в кількості 100 екземплярів, відсилається до бібліотек країни, опонентам, членам вченої ради, в спеціалізовані […]

PHDhelp