Як написати статтю в науковий журнал

Отримати професійну консультацію!

Розглянемо основні етапи як писати наукову статтю. Почати слід з вивчення вимог обраного видання до статей. Щоб зорієнтуватися як написати ВАК статтю, перегляньте вимоги щодо обсягу, оформлення і бажаних тем.

Далі подумайте яка з тим вас найбільше приваблює, перегляньте наявний по ній матеріал, який ви хотіли б використовувати при написанні. Вважається, що краще вузька і спеціалізована тема, яка одночасно є актуальною для сучасної науки і цікава автору.

Визначивши тему, складіть план як писати наукову статтю. Подумайте, в якому порядку будете проводити дослідження, викладати матеріал. Виходячи з цього визначте чого вам не вистачає на даний момент – які розрахунки треба ще провести, які аспекти вивчити, щоб отримати чіткі і повноцінні висновки.

Далі починається етап наукового дослідження, який може протікати в бібліотеці, архівах, лабораторії. В ході його збираються всі необхідні дані, вивчаються публікації по темі, які були видані протягом останніх років. Це необхідно для того, щоб матеріал був повністю актуальним і базувався на новітніх наукових дослідженнях.

Після того як матеріал буде зібраний, проаналізуйте його, спробуйте уявити у вигляді схем, графіків та таблиць. Це допоможе не тільки краще його зрозуміти, але і зробить більш наочної вашу роботу, що, в свою чергу, значно поліпшить розуміння статті читачами.

А далі приступайте до написання основного тексту, формулюючи кістяк майбутньої статті. Після написання основної частини статті, перейдіть до формулювання заголовка, анотації, висновків і введення.

Тут слід зупинитися на такому моменті як структура наукової статті. Типова стаття складається з назви, анотації, ключових слів, вступу, основної частини висновків та списку використаної автором літератури.

Назва або заголовок відображає зміст роботи, пробуджує інтерес читача. Він повинен повною мірою відображати зміст публікації, утримуючи при цьому одне або кілька ключових слів. Не варто формулювати занадто довгі або незрозумілі назви, що містять сенсаційні заяви.

Анотація представляє собою стислу характеристику публікації, в ній в короткій формі висвітлюється проблематика, цілі дослідження і ступінь наукової новизни. Вона допомагає зорієнтуватися у змісті роботи до моменту її прочитання, служить для пошуку потрібних публікацій потенційними читачами.

Для цієї ж мети використовують і ключові слова, які відображають основні терміни, положення, висновки.

У вступі викладаються гіпотеза дослідження, об’єкт, предмет, методи, уточнюються які автори раніше досліджували вже цю проблему.

Цікаво знати!

Ще до того як робота буде написана, слід замислитися над тим де опублікувати наукову статтю. Зробити це можна в журналах з переліку ВАК, збірниках наукових публікацій, виданнях існуючих тільки в мережі Інтернет. Зрозуміти куди відправити статтю не дуже складно, достатньо звертати увагу на ряд критеріїв

За введенням слід основна частина

Висновки, які автор сформулював на підставі своїх пошуків або дослідів, він пише після основної частини.

Останнім елементом виступає список використаної літератури, де наводяться всі цитовані або використані автором при дослідженні джерела.

Готовий текст краще кілька разів віднімати перед відправкою, щоб прибрати неточності і граматичні помилки.

Якщо у вас мало часу – ви завжди можете замовити написання наукової статті.

Як написати статтю в науковий журнал
5 (100%) 1 vote

PHDhelp