Як захистити кандидатську дисертацію

Отримати професійну консультацію!

Кожен аспірант одного разу розуміє, що його досвід і рівень знань дозволяє захистити кандидатську дисертацію. Здобувач витрачає на цю справу кілька років. Щоб потім не займатися переробкою наукової праці, прочитайте відразу поради щодо захисту кандидатської дисертації.

Кандидатська дисертація – дослідний етап

Кандидатська дисертація являє собою кінцевий підсумок наукових досліджень, оформлений у вигляді письмової роботи. Сюди входять не тільки практичне дослідження, а й збір, аналіз інформації. Тобто спочатку здобувач збирає різний матеріал, що становить теоретичну основу майбутньої роботи: монографії, дисертації, наукові публікації, звіти всіляких організацій. Кількість джерел становить кілька сотень. Далі на основі всієї вивченої інформації ви проводите власне дослідження, виявляєте деякі проблеми, особливості функціонування, намічаєте шляхи вирішення. Кожне ваше пропозиція повинна бути підкріплено логічними висновками, відповідними розрахунками.

Цікаво знати!

Оформлення дисертації має повністю відповідати переліку правил, викладених ВАК. Ці вимоги до дисертації досить чіткі і зрозумілі, а їх недотримання тягне за собою неможливість захисту виконаної роботи. Так, наприклад, при написанні тексту роботи здобувач зобов’язаний наводити посилання на джерела, звідки була запозичена інформація.

Слід зазначити, що для успішного захисту необхідно написання і публікація пари десятків статтею по темі дослідження. Писати їх найкраще по ходу роботи над дисертацією. Тоді вам не доведеться думати в кінці, як захистити кандидатську дисертацію, якщо видавництва все відкладають опублікування ваших наукових праць. Як тільки ви закінчуєте виконання будь-якого параграфа, викладіть отримані результати в невеликій науковій статті і відразу ж зверніться до видавництва. Для публікації робіт в журналах з переліку ВАК, вам доведеться встати в своєрідну чергу, очікування і переговори займають по півроку і більше. Сьогодні допускається розміщення своїх наукових статей в друкованих або електронних виданнях, наприклад, таких як «Ефективна економіка».

Кандидатська дисертація – апробація результатів

Кандидатська дисертація повинна мати практичну і наукову цінність. Наукова цінність полягає в тому, що проведене дослідження може бути основою для подальших досліджень, відкривати новий напрямок в науці, спростовувати застарілі теорії, демонструвати новий погляд на всім відомі явища. Довести це ви зможете виступаючи на конференціях і симпозіумах.

Бажаним, але не обов’язковим етапом дослідження, є впровадження отриманих результатів на практиці. Якщо вам вдалося це зробити, обов’язково відзначте цей момент у вступі. Це поліпшить думку спеціалізованої вченої ради про вашу роботу і дозволить легше захистити свою наукову працю.

Кандидатська дисертація – написання кінцевого варіанту

Обробивши і доповнивши потрібним чином свої чернетки, здобувач створюють чистовий варіант дисертаційного дослідження. Захист відбудеться тим легше, чим суворіше будете дотримуватися вимог, що висуваються до оформлення і структурі дисертацій. Для цього потрібно правильно виконати і оформити титульний лист, список скорочень, зміст, вступ, основну частину, поділену на глави і параграфи, висновки, список використаної літератури та додатки. На цьому етапі можна починати цікавитися, як захистити кандидатську дисертацію. Тобто дізнаватися всі нюанси цього процесу у інших вчених.

Кандидатська дисертація – захист

Готова робота передається членам кафедр, наукових підрозділів, опонентам для ознайомлення. Така попередня захист допомагає виявити всі слабкі місця. У претендента буде можливість їх оперативно ліквідувати, довести дослідження до досконалості.

На попередній захист перевіряється все, починаючи від актуальності теми дослідження, закінчуючи правильністю оформлення будь-якого елементу. Тут же вперше прозвучать питання, які можуть поставити вас в глухий кут на захист. Запам’ятайте ті з них, відповіді на які вам дали особливо складно.

Одночасно з обговоренням відбувається підготовка необхідного пакету документів. Сюди входить заяву, листок кадрового обліку, копія документа про закінчення вищого навчального закладу, посвідчення про успішну здачу кандидатського іспиту, текст дисертації, автореферат, висновок випускає організації, результати апробації.

Разом з документами готується і автореферат – невеликий текст, який містить основні положення вашої кандидатської дисертації. Як правило, сам кандидат займається організацією свого захисту: узгодженням зручного для всіх часу, доставкою членів ради, рішенням всіх формальних питань, складанням документації, створенням ілюстраційні матеріалів. Він повинен врахувати купу дрібниць, наприклад, покупку води, ручок, паперу, організацію банкету після захисту, який є традиційним для вітчизняної науки.

Як захистити кандидатську дисертацію
4.5 (90%) 2 votes

PHDhelp