Як самостійно оформити автореферат

Отримати професійну консультацію!

Автореферат повинен ознайомити читача з основними положеннями дисертаційної роботи. Тому він містить в собі відомості про її актуальності, цілі, завдання дослідження, об’єкт і предмет. Автор розповідає, що було зроблено в рамках виконання кожного розділу, призводить основні підсумки по главам і по всій дисертації. Написання автореферату передбачає приведення відомостей про публікації вченого по темі роботи, список використаної ним літератури.

Що таке рецензія?

Рецензія на статтю наукову або будь-яку іншу є авторитетна думка про написане тексті, безпосередньо впливають на можливість публікації. Двома і більше рецензентами перевіряється не тільки зміст, а й правильність оформлення

Для того, щоб зрозуміти як оформити автореферат самостійно, досить переглянути вимоги державних стандартів і аналогічні роботи. Вивчивши не один автореферат, можна легко і швидко самостійно його написати і оформити, адже існують жорсткі вимоги, що регулюють структуру і оформлення автореферату, які ми і розглянемо в даній статті.

Автореферат: виконуємо оформлення самостійно

Обсяг автореферату становить два авторських аркуша, сторінки завжди нумеруються. Текст набирається шрифтом Times New Roman з використанням одинарного інтервалу і 12 кегля. Допускається виділення назв основних структурних елементів прописними буквами і жирним шрифтом, а заголовків – малими літерами і жирним шрифтом. Також дозволено виділення основних слів або положень дисертації курсивом або напівжирним шрифтом.
Щоб самостійно оформити титульний лист, потрібно вказати в дані про автора, теми дослідження, назва і шифр спеціальності, призначення дисертаційного дослідження (на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук), рік і місто захисту. Для титулу використовується шаблон, який заповнюється своїми даними.

Цікаво знати!

Автореферат дисертації відображає в короткій формі основні положення роботи і обсягу автореферату. Він готується здобувачем і друкується у вигляді окремої брошури, без якої неможливо отримати дозвіл на захист. Людей, які прочитали автореферат, в рази більше, ніж тих, хто ознайомився з текстом дисертації.

Для того щоб написати першу частину автореферату використовуйте відомості зі вступу до дисертації. Не допускається писати тут дані, положення, відмінні від тих, які містяться в основному тексті дослідження. Аналогічний підхід використовується при подачі підсумкових висновків.
В основній частині необхідно описати результати наукових розробок. При цьому може знадобитися привести, а після оформити малюнки, таблиці і формули. Правила оформлення свідчать, що потрібно вказати порядковий номер таблиці або рисунка в рамках тексту автореферату, далі написати повну назву. Формули набираються вручну самостійно, теж мають свій порядковий номер. Кожна формула повинна мати назву, а після неї слід вказати розшифровку символів.
У бібліографічною довідці потрібно привести статті та книги, які були написані автором по темі роботи. Розташувати записи можна за роками видання, алфавітним порядком. Якщо це наукові статті, то необхідно вказати всіх авторів, назва роботи, видання, рік публікації, порядковий номер журналу, сторінки, на яких розташований текст. Якщо здобувач написав книгу самостійно або в співавторстві з кимось, то треба вказати всіх авторів, назва книги, місто видання, видавництво, рік публікації і кількість сторінок.
Автореферат не повинен містити порожніх сторінок. Коли будете самостійно оформляти автореферат, пам’ятайте, що він має обкладинку, де будуть надруковані перші дві сторінки. А тому, що залишився кількість аркушів повинна бути кратна чотирьом. Щоб цього домогтися самостійно, можна винести випускні дані на останню сторінку або ж повністю перенести їх на перший або окремий третій лист. Одночасно можна змінювати місце розташування таблиць або малюнків в основному тексті, не забуваючи при цьому оформити відсилання, наприклад, «як зазначено в таблиці 1» і подібні.

Як самостійно оформити автореферат
5 (100%) 1 vote

PHDhelp