Пишемо наукову статтю

Отримати професійну консультацію!

Перед тим як почати розбиратися як писати наукову статтю студенту, добре б визначити для себе що це таке. Це робота, яка розглядає якісь проблеми, одну або кілька, в рамках певної тематики. Вона являє собою невелике, але повноцінне дослідження на обрану тему. У ній викладаються свої думки і висновки результатів дослідження, авторські розробки, новаторський погляд.

Таким чином, наукова стаття несе в собі елемент новизни важливо написати рецензію вірно. Це її найголовніша характеристика.

ЯК НАПИСАТИ СТАТТЮ В НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ?

Розглянемо основні етапи як писати наукову статтю. Почати слід з вивчення вимог обраного видання до статей. Щоб зорієнтуватися як написати ВАК статтю, перегляньте вимоги щодо обсягу, оформлення і бажаних тем.

Далі подумайте, яка з тем вас найбільше приваблює, перегляньте наявний по ній матеріал, який ви хотіли б використовувати при написанні. Вважається, що краще вузька та спеціалізована тема, яка одночасно є актуальною для сучасної науки та цікава автору.

Визначивши тему, складіть план як писати наукову статтю. Подумайте, в якому порядку будете проводити дослідження, викладати матеріал. Виходячи з цього визначте чого вам не вистачає на даний момент – які розрахунки треба ще провести, які аспекти вивчити, щоб отримати чіткі та повноцінні висновки.

Далі починається етап наукового дослідження, який може протікати в бібліотеці, архівах, лабораторії. В ході його збираються всі необхідні дані, вивчаються публікації на обрану тему, які були видані протягом останніх років. Це необхідно для того, щоб матеріал був повністю актуальним і базувався на новітніх наукових дослідженнях.

Після того як матеріал буде зібраний, проаналізуйте його, спробуйте уявити у вигляді схем, графіків та таблиць. Це допоможе не тільки краще його зрозуміти, але і зробить більш наочної вашу роботу, що, в свою чергу, значно поліпшить розуміння статті читачами.

А далі приступайте до написання основного тексту, формулюючи кістяк майбутньої статті. Після написання основної частини статті, перейдіть до формулювання заголовка, анотації, висновків і вступу.

Тут слід зупинитися на такому моменті як структура наукової статті. Типова стаття складається з назви, анотації, ключових слів, вступу, основної частини, висновків та переліку використаної автором літератури.

Назва або заголовок відображає зміст роботи, пробуджує інтерес читача. Він повинен повною мірою показувати зміст публікації, маючи у складі при цьому одне або кілька ключових слів. Не варто формулювати занадто довгі або незрозумілі назви, що містять сенсаційні заяви.

Анотація являє собою стислу характеристику публікації, в ній в короткій формі висвітлюється проблематика, цілі дослідження та ступінь наукової новизни. Вона допомагає зорієнтуватися у змісті роботи до моменту її прочитання, допомагає пошуку потрібних публікацій потенційними читачами.

Для цієї ж мети використовують і ключові слова, які відображають основні терміни, положення, висновки.

У вступі викладаються гіпотеза дослідження, об’єкт, предмет, методи, уточнюються які автори раніше досліджували вже цю проблему.

За вступом слідкує основна частина, де викладається результат наукового дослідження.

Висновки, які автор сформулював на підставі своїх пошуків або досліджень, він пише після основної частини.

Останнім елементом виступає список використаної літератури, де наводяться всі цитовані або використані автором при дослідженні джерела.

Готовий текст краще кілька разів прочитати перед відправлення, щоб прибрати неточності та граматичні помилки.

Якщо у вас мало часу – ви завжди можете замовити написання наукової статті.

Пишемо наукову статтю
3.3 (66.67%) 15 votes

PHDhelp