Як написати рецензію на наукову статтю

Отримати професійну консультацію!

Що таке рецензія?

Рецензія на статтю наукову або будь-яку іншу це авторитетна думка про написане в тексті, яка безпосередньо впливає на можливість публікації. Двома і більше рецензентами перевіряється не тільки зміст, а й правильність оформлення.

Как написать рецензию на научную статью. phdhelp.com.ua

Рецензія це документ, який показує суб’єктивну думку рецензента про якість статті, вона пишеться від імені рецензента, містить крім вердикту його обґрунтування. У ній міститься аналіз статті, перевіряється наявність необхідних елементів, анотації, правильність використання посилань, наявність списку використаної літератури. Словник слів і пропозицій в рецензії також виконується рецензентом. В кінці формулюється важливість, актуальність і цінність роботи, висловлюється думка про необхідність її публікації саме в цьому виданні, пишуться рекомендації до публікації або причини відмови, описується важливі аспекти, які потребують доопрацювання.

Рецензент визначає ступінь релевантності теми даного праці спеціалізації видання.

ХТО МОЖЕ БУТИ РЕЦЕНЗЕНТОМ?

Написати рецензію на наукову статтю має право не кожен, а тільки той, хто розбирається в даній сфері тому, що в змісті необхідно оцінити логічність викладу, повноту розкриття теми, ступінь актуальності \ сучасності дослідження, наявність обґрунтувань, достовірність використаної для аналізу інформації. Тому рецензія й анотація на наукову статтю виконується тільки людиною з науковим ступенем або званням за фахом, що відповідає темі дослідження.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ НА НАУКОВУ СТАТТЮ

Обсяг рецензії становить близько чотирьох тисяч знаків, однак це не означає, що просто написати рецензію, наукову статтю необхідно оцінити по ряду напрямків.

Рецензія містить:

В кінці рецензент обов’язково вказує своє авторство.

Рецензія до наукової статті пишеться в єдиному стилі, з використанням спеціалізованих виразів, термінів, оборотів, покликаних підкреслити рівень людини, котра оцінює. У мережі Інтернет можна знайти не тільки зразок того як правильно написати рецензію на наукову статтю, а й приклади таких виразів та зворотів.

Підсумкова оцінка формується виходячи з наступних критеріїв:

  1. Актуальність. Чи дає стаття відповідь на важливі питання сучасної науки, чи може вона бути основою для подальших досліджень в даній сфері.
  2. Наявність формулювання проблеми, якій присвячено дослідження, чи є рішення виявленої проблеми, чи ефективні вони.
  3. Рівень науковості визначається наявністю наукових аспектів завдань дослідження, можливості застосування отриманих результатів.
  4. Ступінь новизни визначається виходячи з наявності наукової новизни отриманих автором результатів.
  5. Закінченість думки, коли є постановка завдання, що завершується його ефективним вирішенням.
  6. Рівень обґрунтованості отриманих результатів та обраних шляхів вирішення виявленої проблеми вивчається шляхом виявлення використання наукових методів дослідження. Оцінюється правильність їх застосування.
  7. Наявність структури. Публікація повинна мати чіткий план, структуру, містити розділи з аналізом актуальності обраної теми, рівня вивченості, постановкою мети та завдання, методологією, аналізом і критичним розглядом отриманих результатів, обговоренням їх практичного застосування. В кінці повинні бути присутніми висновок і список використаних джерел.
  8. Правильність формулювань аналізується розглядом наявності наукових положень, вірного використання термінології.
  9. Доступність до розуміння досягається використанням при написанні мови, яка зрозуміла середньому фахівцю в даній сфері.
  10. Обсяг тексту, лаконічність і логічність подачі інформації.

Після оцінки за кожним критерієм слід написати свій коментар.

РЕЦЕНЗІЯ ТА АНОТАЦІЯ НА НАУКОВУ СТАТТЮ

Після розбору як написати рецензію на наукову статтю, слід розглянути суть анотації. Це короткий опис основної ідеї роботи, покликаний дати розуміння про що йде мова без вивчення всього тексту. Спочатку вказується тема дослідження, актуальність і мета його проведення, а після перераховуються основні положення і досягнення.

Анотація значно спрощує читачеві пошук необхідного матеріалу.

Після того як у автора є наукова стаття, рецензія з позитивним відгуком і рекомендаціями до публікації, анотація, то можна вести більш аргументоване листування з видавництвом про терміни публікації. Черга на видання може бути довгою, тому процес рецензування найкраще організовувати заздалегідь.

Як написати рецензію на наукову статтю
3.1 (62.61%) 69 votes

PHDhelp