Що таке автореферати дисертацій

Отримати професійну консультацію!

Автореферат дисертації дозволяє швидко зрозуміти, про що йде мова в дослідженні. Це дуже зручно, адже обсяг кандидатської дисертації з усіма додатками може становити більше 250 сторінок. Він пишеться автором самостійно після закінчення всіх робіт над науковою працею.

Автореферат входить в пакет документів, наявність яких обов’язково для допуску до захисту. Його необхідно надрукувати і розіслати рецензентам, на базу дослідження, а 9 примірників відправляються в ІТАР-ТАСС.

На підставі цього можна дати таке визначення автореферату дисертації. Це самостійно оформлене автором у вигляді окремого документа опис суті і результатів роботи, необхідного для ознайомлення усіма зацікавленими людьми з результатами наукової праці.
З чого складається автореферат дисертації

Існує наступні види авторефератів:

Автореферат магістерської дисертації. Тут від автора потрібно вказати актуальність, мету, обсяг, завдання, методологію, основні підсумки і описати апробацію. По суті, це з’єднані воєдино вступ і висновки диплома.

Особливості написання припускають, що з вступу береться така інформація:

 1. Актуальність. Допускається скоротити цю частину, переформулювавши матеріал з диплома.
 2. Цілі, завдання, предмет, об’єкт. Копіюються без змін.
 3. Методологія. Радимо написати які методи і де саме були використані, а не просто перерахувати їх.
 4. Опис наукової, практичної значущості.
 5. Апробація. Вона буває наукової, коли матеріали дослідження були опубліковані у вигляді статті або тез, розказані на конференції. Або практичної, якщо запропоновані студентом заходи застосували в будь-якої організації і принесли цим користь.

З висновків беремо:

Для такого наукової праці, як кандидатська чи докторська дисертація, такого обсягу буде мало. Брошура-автореферат складається з 25-30 сторінок. У ній можна відшукати:

 1. Опис актуальність, цілей і завдань. Тут потрібно також відзначити ступінь опрацьованості проблематики, виділити учених, які зробили раніше внесок в науку. Це визначення допоможе написати наступний абзац.
 2. Описується достовірність, унікальність запропонованих методів. Раніше вже було сказано про чужий внесок. Потрібно логічно довести, що нічого схожого на це авторське дослідження раніше не проводилося, саме воно ліквідує білі плями.
 3. Вказується наукова, практична значущість.
 4. Апробація дисертації передбачає неодмінна наявність практичного аспекту, тому необхідно перерахувати всі організації, де вдалося застосувати розроблені рекомендації. Якщо наукова праця писався спільно з іншими вченими, то потрібно позначити свій особистий внесок.
 5. Далі автор подає відомості щодо обсягу, структури.
 6. Найбільша частина стосується викладу суті дисертації. Автор дає визначення основних понять, класифікацію, перелік функцій, принципів, нормативно-правових актів, що регулюють досліджувану сферу і багато іншого. Неодмінно описується поточний стан справ, виявлені проблеми, способи їх усунення
 7. Закінчується автореферат списком публікацій автора за темою дослідження.
Що таке автореферати дисертацій
5 (100%) 1 vote

PHDhelp