Як швидко захистити кандидатську

Отримати професійну консультацію!

Перед розглядом того як швидко захистити кандидатську, дамо визначення цьому виду наукової роботи. Написання кандидатської – це виклад результатів дослідження, виконаного автором самостійно, яке було зроблено на актуальну тему. Ці результати несуть значну теоретичну та практичну користь, виступаючи основою для подальших розробок, а їх застосування принесе поліпшення в певній сфері народного господарювання, життя соціуму.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ НАПИСАННЯ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ?

Підготовка до написання роботи включає пошук теми, яка була б актуальна на момент проведення дослідження. Наукова новизна після обґрунтовується в авторефераті та вступ. Далі робиться підбір матеріалу, маючи який набагато простіше уявити зміст майбутньої дисертації. Вірний вибір керівника значно допоможе здобувачеві в проведенні дослідження, виборі найбільш відповідних методів для аналізу тому, що порада досвідченого вченого завжди неоціненна допомога.

Наступним етапом є проведення досліджень, розрахунків і створення дисертації. Перед тим як захистити кандидатську, автор змушений написати й опублікувати в авторитетних виданнях до двох десятків статей на ту саму тему, що і дисертаційне дослідження. Найкраще це робити паралельно з написанням тексту роботи тому, що переговори з видавництвами, очікування в черзі, коригування статей і їх рецензування займає багато часу.

Після написання глав, складається висновок, де в короткій формі формулюються результати по кожному поставленому у вступі завданні. Висновки показують наскільки повно була досягнута оприлюднена мета роботи.

Не менш важливим етапом виступає оформлення готового тексту. У цей період перевіряються посилання на першоджерела, коригується оформлення тексту, таблиць, малюнків, графіків. Робота доповнюється додатками, які значно збільшують її обсяг.

Після закінчення робіт здобувач починає більш детально замислюватися про те, як відбувається захист кандидатської дисертації. Відбувається підготовка автореферату, збирання всіх необхідних документів, листування з рецензентами.

ЯК ПРОХОДИТЬ ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Як отримати допуск до захисту

Допуск до захисту забезпечується наявністю значного пакета документів:

Після збору здійснюється відправлення матеріалів в ВАК і очікування відповіді. Даний пакет можна підготувати як самостійно, так і на замовлення, звернувшись в компанію, що надає консалтингові послуги здобувачам вченого ступеня. Фахівці нашої компанії відмінно знають, як захистити кандидатську дисертацію, допоможуть доопрацювати дослідження, підготують документи, дадуть цінні поради. Нами гарантується легкий захист кандидатської дисертації, вартість послуг при цьому доступна для клієнтів.

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ РОБОТИ

У різних країнах процедура захисту відрізняється, в даній статті буде розглянуто як захистити кандидатську в Україні.

Захист відбувається у вигляді публічної дискусії, спеціалізована вчена рада виступає однією з її сторін, однак взяти участь у захисті може будь-хто. Повинно бути присутні не менше двох третин вченої ради, що складається з трьох і більше докторів наук і інших учених. Необхідна присутність опонентів за винятком їх неявки з поважних причин при наявності особисто написаного позитивного відгуку.

Мова захисту – український. Процедура записується на фонограму і зберігається, що може стати в нагоді при оскарженні результатів.

Відкриває процедуру голова, оголошуючи дані про претендента і його роботу, після чого слово бере здобувач. Він викладає результати проведеного дослідження, після чого відповідає на запитання членів ради.

Ці питання бувають таких видів:

Після відповідей автора науковий керівник бере слово і дає свою характеристику автору і його науковій праці. Аналогічний відгук дається іншими запрошеними рецензентами, представникам організацій.

Після цього слово беруть опоненти, слова яких вимагають від здобувача негайної відповіді. Настає час дебатів, в яких беруть участь всі присутні. В кінці слово бере автор, відповідаючи учасникам дебатів, висловлюючи подяки.

За результатами подання здобувачем своєї роботи, відповідей на запитання проводитися голосування на присудження ступеня.

Той, то знає як захистити кандидатську, прекрасно розуміє, що його чекає при захисті докторської тому, що процедури дуже схожі, на нашому сайті ви зможете купити кандидатську дисертацію від професіоналів.

Оцените этот пост

PHDhelp